Powrót do poprzedniej strony

dr hab. Andrzej Czamara, prof. WSF
specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Wykształcenie:

2012  Stopień doktora habilitowanego w AWF Poznań (od 15.05.2012)

2012  Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Fizjoterapii
         z siedzibą we Wrocławiu (od 15 .06. 2012)

2009  Tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

2006  Stopień naukowy doktora na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.

1987  1988 Studium Doskonalenia Pedagogicznego - AWF Wrocław.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja (mgr rehabilitacji 1987).

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
 

Nauka: Autor i współautor 53 publikacji (326 punktów MN i SW, w tym Impact Factor (IF) wynosi 12,6. Trzy razy nagrodzony na kongresach międzynarodowych. Członek Rady Naukowej Czasopisma ,,Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”.

Doświadczenie zawodowe: Od 2010 Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu (WSF).
Od 2009 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii.

Od 1999 założyciel i równocześnie nauczyciel akademicki WSF (1999 - 2010 kanclerz).

Od 1997 kieruje Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu. Prowadzi fizjoterapię szczególnie w obrażeniach i chorobach narządu ruchu na rzecz ludności, a także klubów sportowych

(Śląsk Wrocław – koszykówka w latach 2000–2007; Ślęza Wrocław – koszykówka żeńska od 1999 do 2003, Śląsk Wrocław – Sekcja Judo, Gwardia Wrocław. Od 2009 dla WKS Śląsk Wrocław w ramach rozgrywek ekstraklasy piłki nożnej).

1992 – 2007 Dyrektor Prywatnego Medycznego Studium Fizjoterapii we Wrocławiu.

1990 do chwili obecnej fizjoterapeuta w ramach prywatnej działalności.

1987 – 1989 Przychodnia Stare Miasto Wrocław pl. Dominikański – fizjoterapia.

1987 Przychodnia WKS Śląsk Wrocław.

Od 1987 do połowy lat dziewięćdziesiątych - asystent w AWF Wrocław.

Trzykrotnie odznaczony medalami i odznaczeniami resortowymi.