Powrót do poprzedniej strony

dr n.med. Andrzej Bugajski

Urodziłem się 4 maja 1952r. we Wrocławiu w rodzinie inteligenckiej. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyłem we Wrocławiu. W 1971 roku podjąłem studia wyższe w Wydziale Lekarskim Wrocławskiej Akademii Medycznej, studia ukończyłem w 1977 roku. Bezpośrednio po studiach podjąłem pracę zgodnie z moimi zainteresowaniami, w Zakładzie Medycyny Sportu AWF we Wrocławiu. Początkowo pracowałem tam jako asystent, później jako adiunkt. Pracując w AWF kształciłem się zawodowo w Akademii Medycznej, co znalazło wyraz w 1982 roku, kiedy to uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej. W listopadzie 1987 roku po przeprowadzeniu obrony pracy doktorskiej, uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu nadano mi stopień naukowy "doktora nauk medycznych". W kwietniu 1990r.uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie medycyny sportowej. Całe moje życie zawodowe związane było z poradnictwem sportowo-lekarskim. Od 1977 pełniłem funkcję lekarza klubowego w Spółdzielczym Klubie Sportowym "Burza" we Wrocławiu, a następnie od 1981r. w Klubie "AZS-AWF Wrocław.. Od 1977r. do 1993r byłem sekretarza Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W ramach tego Towarzystwa wielokrotnie brałem czynny udział w Zjazdach i Sympozjach naukowych. Od 1993r. jestem członkiem Zarządu Głównego PTMS. Pod moim kierunkiem 8 lekarzy uzyskało II-st. specjalizacji z medycyny sportowej. Jestem członkiem "ATP TOUR PHYSICIANS", Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego. Obecnie pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie medycyny sportowej dla województw dolnośląskiego i opolskiego W latach 1991-1993 pełniłem funkcję Kierownika Zakładu Medycyny Sportu, rok później, Kierownika Zakładu Medycyny Sportu i Higieny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1.12.1990 do dnia 31.08.1993r. sprawowałem funkcję, Prodziekana d/s Studiów Zaocznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jestem promotorem 65 prac magisterskich. Autorem i współautorem około 40 prac naukowych. W 1999r objąłem funkcję Prorektora ds. studenckich w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu a od 2002r pełnię funkcję Rektora w w/w Uczelni. Moje zainteresowania naukowe związane są z diagnostyką i profilaktyką zmian przeciążeniowych narządów ruchu osób uprawiających różne dyscypliny sportu, a także z wczesną diagnostyką wad postawy u dzieci okresu szkolnego oraz zagadnieniami związanymi z odnową biologiczną, likwidacją skutków zmęczenia ostrego i przewlekłego. Wykorzystuję do tego celu nowoczesne metody rejestracji i analizy danych / komputerowe/. W ostatnim okresie zainteresowania moje zostały poszerzone o rehabilitację obrażeń stawu kolanowego, współczesne metody postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego obrażeń narządu ruchu oraz zastosowanie metod i środków odnowy biologicznej głównie fizykoterapeutycznych w likwidacji skutków zmęczenia i przyśpieszenia restytucji.