Powrót do poprzedniej strony

Kontakt


POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ 

Kościuszki 4, 50-038 Wrocław

 

NIP: 526 24 12 835
REGON: 001244164
KRS: 0000120201

KONTO BANKOWE:
PKO Bank Polski SA
Oddział 1 w Łodzi
03 1020 3352 0000 1602 0101 8431

 

BIURO CERTYFIKATÓW

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Kościuszki 4, 50-038 Wrocław

z dopiskiem BIURO CERTYFIKATÓW

kontakt: Katarzyna Wilk

W związku z awarią serwera pocztowego bardzo prosimy przesłać pownownie wszystkie wiadomości e-mail wysłane na adres biura między 11.07.2021, a 29.07.2021.

e-mail:  biurocertyfikatow@ptms.org.pl 
tel. kom.: 48 608 608 228

dyżur telefoniczny
poniedziałek 16:00-18:00
środa             09:00-11:00

W sprawach związanych z płatnościami i fakturami proszę się kontaktować
z panem Dariuszem Gacą - mail

W celu otrzymania faktury za usługi PTMS prosimy o przesyłanie adresu e-mail (dokumenty będą przesyłana w formacie PDF). Adresy e-mail proszę podawać w tytule przelewu, lub przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres mail.