Powrót do poprzedniej strony

Oddziały Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ PTMS
 

Zarząd Oddziału

Prezes – Andrzej RAKOWSKI
Sekretarz – Gabriel CHĘSY
Skarbnik – Wojciech SIKORSKI


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Michał GACA
Członek – Anna SKOWRON
Członek – Alina WOŹNIAK


Siedziba Oddziału

Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
85-032 Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
Tel. 48 52 322 94 16; Fax 48 52 322 37 46