Powrót do poprzedniej strony

Oddziały Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 

ŁÓDZKI ODDZIAŁ PTMS

 

Zarząd Oddziału

Prezes – dr n.med. Katarzyna SZMIGIELSKA
Sekretarz – dr Mieczysław MIODEK
Skarbnik – dr Sylwia KOWALCZYK-JURGIEL
 

Komisja Rewizyjna

dr n.med. Magdalena KWAŚNIEWSKA
dr Dariusz ŚWINIARSKI
mgr Małgorzata ROMANOWSKA
 

Siedziba Oddziału

Zakład Medycyny Sportowej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-647 Łódź, pl. gen. J.Hallera 1
tel. 48 42 639 32 15; Fax 48 42 639 32 18