Powrót do poprzedniej strony

Oddziały Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ PTMS

 

Zarząd Oddziału

Prezes – prof.nadzw. Zbigniew SZYGUŁA
Sekretarz – dr Tomasz CISOŃ
Skarbnik –
 

Komisja Rewizyjna

lek.med. Ryszard GABRYŚ
lek.med. Stanisława SADKIEWICZ
lek.med. Paweł PIĘTA
 

Siedziba Oddziału

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
pawilon IV, pokój 104