Powrót do poprzedniej strony

O medycynie sportowej

Medycyna sportowa zwana również medycyną aktywności ruchowej, jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej wykorzystującą osiągnięcia antropologii, biologii, biochemii, fizjologii i teorii treningu sportowego oraz takich dyscyplin klinicznych jak: ortopedia, traumatologia, pediatria, choroby wewnętrzne i kardiologia. Podstawowym celem medycyny sportowej jest ochrona zdrowia osób biorących udział w aktywności fizycznej począwszy od zajęć wychowania fizycznego do sportu wyczynowego, od rekreacji do treningu zdrowotnego i od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji.
Medycyna sportowa zajmuje się człowiekiem aktywnym ruchowo w zdrowiu i chorobie we wszystkich okresach jego życia. W odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, medycyna sportowa obejmuje całość procesów fizjologicznych i patologicznych jakie dokonują się w organizmie pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku we wszystkich układach i narządach.