Powrót do poprzedniej strony

o PTMS
 

Cele Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Stowarzyszenie ma charakter naukowo-dydaktyczny.

Podmiotem zainteresowań Stowarzyszenia jest Człowiek aktywny fizycznie w stanie zdrowia i choroby we wszystkich okresach życia.

Przedmiotem zainteresowań Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest poznanie naukowych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych, jakie dokonują się w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego lub jego braku; ochrona zdrowia osób biorących udział w sporcie, zajęciach rekreacyjnych i wychowaniu fizycznym; profilaktyka chorób przewlekłych; leczenie chorób będących następstwem aktywności fizycznej.


Cele i działania Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie m.in. następujących działań: 

Inspirowanie badań naukowych.
Upowszechnianie wiedzy.
Współdziałanie w podnoszeniu umiejętności zawodowych.
Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w ich działalności naukowej, zawodowej i kształceniu.