Powrót do poprzedniej strony

Obowiązujący wzór pieczątki lekarza posiadającego ważny "Certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej":

 

 

 

nr prawa wykonywania zawodu


Lek./ dr med. Imię Nazwisko

Uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Certyfikat PTMS Nr XYZ. Ważny do dd, mm, rok