Powrót do poprzedniej strony

Opłaty

 

I.   Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za wydanie:

1. Certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia
i jego duplikatu

2.  Wznowienie certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci
i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia i jego duplikatu

II.   Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za:

1.  Obowiązujące kursy i szkolenia ABC Medycyny Sportowej

2.  Egzamin z ABC Medycyny Sportowej

III.  Opłaty za wydanie, przedłużenie  oraz wznowienie po zawieszeniu lub odebraniu certyfikatów wynoszą:

a)  dla członków PTMS – 100,00 zł.

b)  dla osób niebędących członkami PTMS – 250,00zł.

IV.   Opłaty za kursy i egzamin wynoszą

a)  dla członków PTMS – 200,00 zł.

b)  dla osób niebędących członkami PTMS – 300,00zł.

V.     Za wydanie duplikatu certyfikatu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

VI.   Opłaty należy wpłacać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi,
Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431

VII.  W tytule przelewu prosimy umieścić również adres e-mail. Ułatwi to przesłanie faktury drogą elektroniczną.