Powrót do poprzedniej strony

prof.dr hab.med. Anna Jegier  
 

Lekarz, nauczyciel akademicki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny sportowej.

Od początku pracy zawodowej zatrudniona w Pracowni Medycyny Sportowej, a następnie w Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którym kieruje od 2000 roku. Praktyka lekarska w zakresie medycyny sportowej obejmuje usługi świadczone w poradniach sportowo-lekarskich w Łodzi (Wojewódzka Poradnia Sportowo-Lekarska, Poradnie Sportowo-Lekarskie dla dzielnic: Łódź-Polesie i Łódź-Bałuty). Od 2003 roku prowadzi Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego (CSK UM) w Łodzi. Działalność kliniczna obejmuje również zapobieganie chorobom układu krążenia i metabolicznym w Poradni Zdrowego Człowieka WSZ im. M. Kopernika w Łodzi, a następnie Poradni Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych CSK UM w Łodzi. W 1988 roku zorganizowała w Łodzi ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną, którą kieruje do dzisiaj w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji CSK UM.

Specjalista wojewódzki w dziedzinie medycyny sportowej dla województwa łódzkiego. Kierownik specjalizacji z medycyny sportowej dziewięciu osób. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Szkolenia zagraniczne w zakresie medycyny sportowej odbyła m.in. w Niemczech w Instytucie Kardiologii i Medycyny Sportowej (Kolonia 1989), we Francji (Sophia Antipolis 2002), w Szwajcarii (Berno 2003).

Od 2001 roku członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2003 prodziekan, a w 2003-2008 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Od 2008 roku pełni funkcję prorektora ds. nauczania i wychowania tej Uczelni.

Główne kierunki badań naukowych obejmują medycynę aktywności fizycznej: • znaczenie regularnej aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia i metabolicznych z uwzględnieniem optymalizacją dawki wysiłku fizycznego • morfologiczno-czynnościową adaptację układu krążenia do wysiłku fizycznego • fizjo-patologiczne efekty wpływu treningu fizycznego na organizm człowieka.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem 370 publikacji, w tym 107 prac oryginalnych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 32 rozdziały w monografiach, podręcznikach i skryptach. Promotor 9 doktoratów.

W czasie kolejnych lat pracy czynnie uczestniczyła w kształceniu studentów kierunków lekarskiego, fizjoterapii, zdrowia publicznego i dietetyki w zakresie takich przedmiotów jak: medycyna sportowa, fizjologia wysiłku fizycznego, medycyna zapobiegawcza, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna.

Członek z wyboru wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych.

Od 2005 roku prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS). W latach 1993-2005 jako członek Zarządu PTMS pełniła kolejno funkcje: członka zarządu, sekretarza, zastępcy prezesa ds. naukowych (od 2002r). W latach 1999–2004 przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTMS.

Od 2005 roku pełni z wyboru funkcję członka Zarządu Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Sportowej (European Federation of Sports Medicine Associations) a od 2006 roku jest członkiem Zarządu Sekcji Fizjologii Wysiłku Fizycznego, a następnie Badań Podstawowych i Stosowanych Wysiłku Fizycznego,  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (The Exercise Physiology Section, a następnie  Exercise, Basic and Translational Research Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR) European Society of Cardiology).

W latach 2004 – 2012 roku członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 1995-2004 i 2007-2011 członek Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Od 2008 roku członek Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie.

Prowadziła sesje naukowe i prezentowała wykłady na zaproszenie komitetów naukowych  wielu międzynarodowych Kongresów Naukowych z zakresu medycyny sportowej oraz prewencji i rehabilitacji kardiologicznej. W 2003 roku zaproszona jako Visiting Professor do Katedry Nauk o Zdrowiu Instytutu Technologii w Karlskronie (Szwecja).

Wchodzi w skład redakcyjnych rad naukowych 5. czasopism: Medicina Sportiva, Medycyna Sportowa, Advances in Rehabilitation, European Journal of Sports Medicine and Sport Medicine Journal. Jest recenzentem w 4 naukowych czasopismach zagranicznych i 8 krajowych o zasięgu międzynarodowym.