Powrót do poprzedniej strony

Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1986. Specjalizacje z chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, geriatrii. 1992 - stopień naukowy doktora nauk medycznych; 2000 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych; 2005 – nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych. 2005 – powołanie na stanowisko kierownika Kliniki Geriatrii Katedry Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na dorobek naukowy składa się 199 publikacji, w tym 73 prace oryginalne w pełnej wersji, w tym 40 prac oryginalnych w pełnej wersji w języku angielskim i 1 w języku francuskim; 30 prac poglądowych w tym 3 w języku angielskim i 5 w języku francuskim; 108 komunikatów i streszczeń zjazdowych w tym 27 w języku angielskim i 12 w języku francuskim; jeden podręcznik.; 8 rozdziałów w podręcznikach. Staże, szkolenia i stypendia krajowe i zagraniczne: 1983 - Kantonsspital Basel (Szwajcaria), 1985 - Royal Hallamshire Hospital w Sheffield (Wielka Brytania); 1993 - Service de Médecine du Sport, l'Hôpital Edouard-Herriot (Dr Elisabeth Brunet-Guedj) oraz Service de Pathologie Cardio-Vasculaire, l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes (Dr R. Brion) w Lyonie (Francja); 1994-1996 - Service de Médecine Gériatrique, Centre Hospitalier Lyon-Sud (Dr Marc Bonnefoy) oraz w Laboratoire de Physiologie de l’Exercice Université CLAUDE BERNARD (Pr Jean-René Lacour) w Lyonie (Francja) (stypendium naukowe); 1996 - kurs szkoleniowy na temat żywienia i aktywności ruchowej organizowanym przez WHO (International Summer School on Interventions for Physical Activity) w Warszawie; 1997 - Service d'Hygiène, Épidémiologie et Information Médicale, Centre Hospitalier Lyon-Sud w Lyonie (Pr Jacques Fabry) w ramach programu TEMPUS PHARE "Gestion du Médicament dans les Soins de Santé" oraz w Service de Médecine Gériatrique, Centre Hospitalier Lyon-Sud (Dr Marc Bonnefoy) w Lyonie (Francja); 1997, 1998 - Service de Médecine Gériatrique, Centre Hospitalier Lyon-Sud w Lyonie (Francja); 1998 - kurs szkoleniowy na temat żywienia i aktywności ruchowej (Assessment of Nutrition and Physical Activity) organizowanym przez Karolinska Institutet w Sztokholmie (Szwecja); 2003-2004 - uczestnictwo w kursach European Academy for Medicine of Ageing w Sion (Szwajcaria) i otrzymanie członkowstwa Akademii. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej: a) liczba promowanych doktorów nauk medycznych: przewody ukończone - 7; przewody otwarte - 2; b) kierownictwo 23 prac magisterskich. Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu UM 2003-2008; dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM 2008=>; Ponadto członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk 2003=>; Komisji Biologii Starzenia Polskiej Akademii Nauk 2008=>; członek Rady Naukowej Gerontologii Polskiej 2005=> oraz Geriatrii Polskiej 2005=>; członek Rady Programowej Medycyny Sportowej 2007=>; Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2006=>; Członek grupy roboczej ds. Prewencji w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008. Członek Editorial Board „Scientific Yearbook. Studies on Sport and Physical Education” 2007=>; Członek Zespołu do spraw Geriatrii przy Ministrze Zdrowia RP 2007=> Czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym Uczelni oraz kształceniu podyplomowym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Laureat wielu nagród naukowych indywidualnych i zespołowych