Powrót do poprzedniej strony

Sekcje

Sekcja Traumatologii i Rehabilitacji Sportowej

Przewodniczący: prof. dr hab. med. JERZY WIDUCHOWSKI

Wiceprzewodniczący: dr hab. prof. WSF  ANDRZEJ CZAMARA

Członkowie:

dr med. ANDRZEJ BUGAJSKI
dr med. WIESŁAW TOMASZEWSKI