Powrót do poprzedniej strony

Oddziały Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ PTMS

 

Zarząd Oddziału

Prezes – Piotr KOŃCZAKOWSKI
Sekretarz – Wojciech RYCHEL
Skarbnik – Jerzy KLIMCZAK
 

Komisja Rewizyjna

Wiesław MAROŃ
Bożena PIETRZYK
Michał KOZIOŁ
 

Siedziba Oddziału

Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia MATKI, DZIECKA I MŁODZIEŻY
Poradnia Medycyny Sportowej
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Tel.+ 48 601 54 94 32 Wojciech Rychel