Powrót do poprzedniej strony

Stanowiska PTMS

 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1 czytaj całość
 •  
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące celów i metod wykorzystania testów wysiłkowych w medycynie sportowej (informacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia) czytaj całość
 •  
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące klinicznych zasad prowadzenia testów wysiłkowych czytaj całość
 •  
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące badań antropometrycznych w medycynie sportowej czytaj całość
 •  
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych czytaj całość
 •  
 • Recommendations of the Polish Society of Sports Medicine on age criteria while qualifying children and youth for participation in various sports czytaj całość
 •  
 • (Projekt) Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w/s żywienia sportowców czytaj całość
 •  
 • (Projekt) Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w sprawie dokumentacji lekarskiej w zakresie medycyny sportowej czytaj całość
 •  
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich zawodnikom o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu czytaj całość