Powrót do poprzedniej strony

Statut przyjęty na Walnym Zebraniu Członków PTMS
w dniu 14.10.2011 r. w Bydgoszczy
 

Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej - tekst zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego