Powrót do poprzedniej strony

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1

 
 
      Wspólne zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej stworzone zostały w celu ułatwienia diabetologom oraz specjalistom medycyny sportowej kwalifikacji pacjentów z cukrzycą typu 1 do uprawiania sportu. Specjaliści medycyny sportowej wykonując czynności orzecznicze wydają zaświadczenia o zdolności zawodnika do trenowania w klubie i uczestniczenia w zawodach sportowych. Podejmowanie tych decyzji jest trudne, ponieważ dotychczas nie zawsze było wspierane opinią diabetologa i niestety przez wiele lat skutkowało dyskwalifikacją licznej grupy zawodników. Brak jasnych wytycznych sprawiał, że również diabetolodzy mieli wątpliwości w wyrażeniu zgody na coraz intensywniejsze uprawianie niemal wszystkich dyscyplin sportowych przez pacjentów z cukrzycą typu 1. 
      Dzięki postępowi w leczeniu cukrzycy sytuacja ta uległa w ostatniej dekadzie zmianie. Chorzy na cukrzycę typu 1 osiągają sukcesy w sporcie wyczynowym na równi z osobami zdrowymi. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej cukrzyca typu 1 nie stanowi bariery do udziału w lekcjach wychowania fizycznego, uprawiania sportu amatorskiego, profesjonalnego w klubie sportowym oraz współzawodnictwa. Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń pomiędzy diabetologami i specjalistami medycyny sportowej zaowocowały opracowaniem Aneksu 7 w „Zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018”. Treść Aneksu oraz karta konsultacyjna diabetologiczna mają pomóc w wydawaniu zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1. Należy podkreślić, że opracowany dokument wskazuje także sytuacje, w których intensywne uprawianie sportu powinno zostać ograniczone lub czasowo zabronione. 
 
Wymóg przekazywania karty konsultacyjnej, jak również podpisanie jej przez rodziców i trenera ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa oraz polepszeniu opieki nad sportowcami z cukrzycą typu 1, a tym samym zbliżeniu do osiągnięcia celu sukcesu sportowego. 
 
 
W imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
 
dr n. med. Andrzej Gawrecki,
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 
 
i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 
 
dr Grzegorz Biegański,
prof. Anna Jegier 
 
 
Materiały do pobrania:
  • Karta konsultacyjna diabetologiczna >>kliknij tutaj<<
  • Aneks 7: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1. >>kliknij tutaj<<