Aktualności

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

19-20 czerwca 2015 r. odbędzie się konferencja „Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu skokowego i stopy w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Do pobrania materiały informacyjne.

Więcej informacji również pod adresem: www.wsf.wroc.pl/strona/konferencja-staw-skokowy-i-stopa

 


 

Terminy kursów w 2015 r.

Kursy przeznaczone dla lekarzy ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Patrz zakładka - Certyfikaty PTMS.

 


 

Tryb uzyskiwania certyfikatu PTMS i jego przedłużania na 2 lata

Uzyskiwanie certyfikatu     przedłużanie certyfikatu

 

 


   

EUROPEAN FEDERATION OF SPORTS MEDICINE ASSOCIATIONS
9th European Congress on Sports Medicine
September 9 - 12, 2015 Kinepolis Congress Center Antwerp, Belgium
więcej informacji

  

Konferencje w 2014 honorowane do przedłużenia certyfikatu PTMS:

1. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ONTOGENEZA I PROMOCJA ZDROWIA W ASPEKTACH MEDYCYNY, ANTROPOLOGII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, 16-17 września 2014 r., Zielona Góra,

2. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ (CONGRESS OF POLISH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE) nt. Nowe kierunki rozwoju medycyny sportowej, Warszawa, 26-27 września 2014 r., Centrum Olimpijskie (ul. Wybrzeże Gdyńskie)

3. Kręgosłup w sporcie, Centrum Olimpijskie (ul. Wybrzeże Gdyńskie, 3-4 października)

 

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 2 lata jest coroczne uczestnictwo w zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym przez PTMS.