Aktualności

 

Terminy kursów w 2017 r.

Kursy przeznaczone dla lekarzy ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
patrz zakładka: Certyfikaty PTMS.

 


 

Składka członkowska za 2016 i 2017 r.

Składka członkowska od 2016 roku wynosi 70 złotych rocznie - Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej z dnia 17 września 2015 r.

 


 

Congress of EFSMA

10th European Sport Medicine - Congress of EFSMA - European Federation of Sports Medicine Associations will be held in Estoril, Lisbon, Portugal from 16 to 18 November 2017 at the Estoril Congress Center. 
More info

 


 

Film z XXXI Zjazdu PTMS 

 


 

Tryb uzyskiwania certyfikatu PTMS i jego przedłużania na 2 lata

Uzyskiwanie certyfikatu     przedłużanie certyfikatu